Menu

Bøger


 

vaekstmodellenAf Marianne Grønbæk og Henrik Pors. Udgivet på Dafolo.

VækstModellen – Vejen til den gode samtale henvender sig til alle, der i deres arbejde ønsker at anvende en samtalemodel/VækstModellen, der er baseret på den værdsættende tankegang og på klare positioneringer, og som på samme tid er både proces- og handlingsorienteret.

Det er en håndbog for lærere, pædagoger, terapeuter, ledere, vejledere og konsulenter – ja for alle dem, der har fokus på handlinger, der skaber positive forandringer. De, der ønsker at samtale om store og små vanskeligheder, udfordringer og problemer på et værdsættende grundlag, vil finde megen inspiration i denne bog.

 Pris: DKK 325,00 (inkl. moms)


 

Af Marianne Grønbæk og Henrik Pors. Udgivet på Dafolo.

VækstModellen – Vejen til dialogbaseret ledelse er bogen om VækstModellen omsat til ledelsesværktøjer.

Pris: DKK 365,00 (inkl. moms)

 

Udtalelse om bogen

Jeg har som offentlig leder og leder i det private nu igennem flere år arbejdet med VækstModellen og med Semantiske polariteter og positioner. Jeg har udforsket og udfordret VækstModellen i forhold til alle former for møder, store som små, faglige som politiske, og hver gang har modellen skabt forståelse, forløsning, glæde og motivation til at fastholde det gode og søge endnu mere af det. Hvis man kigger ind i min lederhjerne og –hjerte, vil det første man ser, være fem strålende sole, der sætter lys og fokus på hvad der virker. Jeg anvender VækstModellen i mit daglige arbejde som leder, den danner rammen for samtaler, MUS, GUS, bestyrelsesseminarer, faglige møder, sagsbehandling og er særdeles velegnet til at fastholde fokus på vores mission og vision. Den styrker min dialogbaserede ledelse og fremmer min evne til at forstå feom for at forklare. VækstModellen er for mig ledelse af relationer og udvikling på alle niveauer med den anerkendende tankegang som den bagved liggende kraft. Bogen beskriver og forløser alt det, jeg ikke vidste, jeg vidste.

Iver Veiersø Iversen, Sekretariatsleder, BUPL, region Sydjylland


 

Af Marianne Grønbæk og David Campbell

Semantiske Polariteter og Positioner er den danske udgave af bogen Taking Positions in the Organization, som er udgivet på Karnac.

Denne bog giver læseren en positiv og produktiv model til at hjælpe mennesker ud af statiske positioner eller vanskelige relationer på arbejdspladsen. Med afsæt i systemisk tænkning og social konstruktionisme diskuterer forfatterne, hvorledes det er muligt at skabe realiteter og etablere større fordele for ansatte, ledere og konsulenter. 

Bogens force er at den både har en teoretisk del, en praktisk del, cases, øvelser og interviews med nogle af Marianne Grønbæks kunder, der allerede arbejder med at udvikle modellen.

Udsolgt

Den engelske udgave Taking Positions in the Organization kan købes via Karnacbooks.com.

Pris: DKK 250,00 (inkl. moms)

 


 

 

 

 

 

 

 

Har du brug for inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved blot at sende os dit navn og e-mail adresse. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange årligt.Kurser MG-Udvikling afholder mange kurser om året – åbne kurser såvel som skræddersyede interne kurser.
Læs mere om vores kurser her
WEBDESIGN: Kort Sagt