Menu

Personer bag MG-Udvikling ApS


0518Marianne Grønbæk, Direktør

Marianne er indehaver af MG-Udvikling siden 1995 og arbejder med organisationsudvikling ud fra tesen om, at der altid er noget der virker. Det skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser. Forskellighed ses som en nødvendighed og en styrke i organisationen, og – konflikter kan ses som mulighed for udvikling. Det er afgørende, at vi skaber netop de samtaler der retter deres fokus præcist på det, der skal arbejdes med – som skal udvikles. Målet er altid at styrke de kommunikative kompetencer både i organisationen som helhed og hos den enkelte leder og medarbejder, samt at styrke og udvikle strukturer og kulturer.

Marianne Grønbæk er systemisk efteruddannet siden 1985 og har mange års praktisk erfaring med systemisk konsultation, undervisning, coaching, supervision af medarbejdere og ledere, med organisationsudvikling og med arbejdet med netværksgrupper. Marianne er medforfatter til flere fagrelaterede bøger. Læs mere om bøgerne her.


0480Anette Laasholdt, Bogholder

Anette sørger for vores bogholderi og har været ansat i funktionen i 10 år.

Anette arbejder som selvstændig bogholder (AL bogføring) og har arbejdet med bogføring og regnskab i mange år. Anette servicerer mange små som store selvstændige erhvervsdrivende og hjælper med at holde styr på papirer og regnskab.

Anette er uddannet indenfor regnskab og SKAT suppleret med Merkonom i Regnskab.

 


Sonja Wølke, Chefsekretær

Sonja er chefsekretær. Hun har arbejdet med uddannelse og udvikling af mennesker i mest af hendes arbejdsliv. Sonja sørger for kontakten til kursister, virksomheder og øvrige henvendelser.

 

 


Jonas Pors Grønbæk, Antroprolog

Jonas er uddannet antropolog med specialisering  i politisk og bureaukratisk antropologi i en primært vestlig kontekst. Det vil sige, hvordan vi som mennesker indgår i sociale og kulturelle fællesskaber i organisationer såsom arbejdspladser.

I MG-Udvikling ApS arbejder Jonas med, hvordan mennesker agerer kulturelt og socialt.

Derudover  identificerer, analyserer og formidler han kulturelle og sociale fænomener og problemstillinger, som vi mennesker skaber.

Jonas hjælper, med sine metodiske redskaber, at udføre undersøgelser i de organisationer, MG-Udvikling ApS underviser og udvikler i.

Han undersøger de forandringer – af socio-kulturel karakter, der foregår i disse organisationer, når en given organisation f.eks. bliver undervist i – og begynder at bruge VækstModellen.

Jonas er ligeledes medforfatter på flere af vores bøger. Han skriver også artikler til vores nyhedsbreve, om sine antropologiske undersøgelser og iagtagelser. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve lige her

Har du brug for inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved blot at sende os dit navn og e-mail adresse. Nyhedsbrevet udkommer ca. 6 gange årligt.Kurser MG-Udvikling afholder mange kurser om året – åbne kurser såvel som skræddersyede interne kurser.
Læs mere om vores kurser her