Menu

VækstVejleder uddannelse

Sidste nye uddannelse hos MG-Udvikling. Vi har oplevet en stor efterspørgsel fra organisationer om at få uddannet personale, der er ”super-brugere” i VækstModellen og som kan rådgive kolleger og videreudvikle brugen af den i egen organisation.

VækstVejleder uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende medarbejdere, vejledere og konsulenter i alle former for organisationer, der skal arbejde med VækstModellen og som skal virke som ”superbruger” og fagkonsulent for kolleger.

Undervisningsform:

Uddannelsen består af 4 samlinger, i alt 7 undervisningsdage. Til de mellemliggende perioder bliver der udarbejdet individuelle handleplaner, så deltagerne får mulighed for at afprøve modellen og teorierne i egen praksis. Der etableres ligeledes netværksgrupper, som mødes og deler erfaringer.

Det forventes at man har kendskab til VækstModellen og til bøgerne: VækstModellen, Vejen til den gode samtale og VækstModellen, Vejen til dialogbaseret ledelse.

Datoer for 2018/19:

13. og 14. november 2018 (internat med overnatning)

22. og 23. januar 2019 (dagskursus – uden overnatning)

26. og 27. marts 2019 (dagskursus – uden overnatning)

14. maj 2019 (eksamen)

Datoer for 2019/20:

27. og 28. november 2019 (internat med overnatning)

21. og 22. januar 2020 (dagskursus – uden overnatning)

03. og 04. marts 2020 (dagskursus – uden overnatning)

13. maj 2020 (eksamen)

Indhold:

  • VækstModellen – i teori og praksis
  • Den værdsættende tankegang
  • Positionering og Semantiske Polariteter – i teori og i praksis
  • Konflikthåndtering
  • Dialogmodeller
  • Kollegial supervision og modeller
  • Inklusion – i praksis
  • Innovation – i praksis
  • Praksiseksamen
  • Evaluering

Sted: Udmeldes

Undervisere:

Marianne Grønbæk, chefkonsulent og ejer af MG-Udvikling, er gennemgående underviser på hele uddannelsen. Marianne Grønbæk har masser af undervisnings- og ledelseserfaring. Hun er top inspirerende og motiverende, og hun arbejder hele tiden for, at du som deltager får det optimale faglige og personlige udbytte af uddannelsen.

Øvrige undervisere er certificerede undervisere i VækstModellen.

Udlevering af uddannelsesbevis forudsætter deltagelse i alle samlinger.

Pris: DKK 25.500 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, supplerende materialer og ophold. Beløbet betales inden uddannelsesstart.

Tilmeldingen er bindende og sker pr. e-mail senest den 1. oktober 2018. Oplys: Navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefon om dagen, EAN nr. og e-mail adresse

Der tages forbehold for ændringer vedr. datoer, pris m.v.

Ønsker du at vide mere, så er du velkommen til at kontakte os.

Tilmelding er bindende og sker pr. e-mail til chefsekretær Sonja Wølke administration@virker.dk Oplys navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefonnummer om dagen og evt. EAN nummer.

Har du brug for inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved blot at sende os dit navn og e-mail adresse. Nyhedsbrevet udkommer ca. 6 gange årligt.