Konsulentopgaver, uddannelser & kurser

MG-Udvikling er en konsulent- og uddannelsesvirksomhed, som arbejder med udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement. 

Skræddersyede kurser

Uddannelser og kurser

MG-Udvikling ønsker med sin erfaring og sine kompetencer at give deltagerne både oplevelse og læring til den videreuddannelse og til den inspiration, deltagerne ønsker sig.

Med udgangspunkt i mange års erfaring med at undervise medarbejdere og ledere er vores kurser og uddannelser bygget op, så de sikrer de optimale betingelser for læring.

Vi afholder mange uddannelser og kurser – åbne kurser såvel som skræddersyede interne kurser. Alle vore kurser udvikles i tæt dialog med kunden og konsulenten for at sikre, at kundens forventninger indfries. 

Konsulentopgaver

MG-Udvikling løser i tæt samarbejde med vores kunder en lang række opgaver inden for et bredt felt af ledelse og organisationsudvikling til mange forskellige typer af organisationer og institutioner. Alle opgaver får 100% engagement, både store og små.

Udgivne bøger

I vores udgivne bøger finder du inspiration til at skabe og udvikle den dialogbaserede kultur, og bøgerne er for alle dem, der har fokus på handlinger, som skaber positive forandringer i mødet med børn, borgere, kolleager, arbejdsgivere osv.

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement. 

MG-udvikling siden 1995

Udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private

Vi arbejder systemisk med den værdsættende og anerkendende tankegang og med helt unikke og velafprøvede dialogmodeller og metoder herunder Semantiske Polariteter og positioner samt VækstModellen.

Vi udbyder uddannelser og kurser, hvor teori og praksis går hånd i hånd og er målrettet alle, der via dialog arbejder med at udvikle organisationens relationer og ressourcer.

Ydelserne i MG-Udvikling spænder over områder som:
– Positionering – at tage og give positioner i dialoger og samarbejde
– Dialogbaseret ledelse
– Leder-, medarbejder- og organisationsudvikling
– Ledelse, visioner, værdigrundlag og samarbejdsformer
– Kulturforandring
– Coaching, sparring og supervision af både individuelle personer, grupper og teams
– Teambuilding og udvikling
Konflikthåndtering og –løsning
– Inklusion – i praksis
– Innovation – i praksis
– Trivsel og trivselsundersøgelser
– Procesforløb i organisationer med fokus på nytænkning, udvikling og forandring
– Åbne og skræddersyede kurser og uddannelser

Til MG-Udvikling er tilknyttet en lang række dygtige konsulenter, som er autoriseret af MG-Udvikling. Alle har mange års undervisnings- og ledelseserfaring samt stor erfaring med udvikling af mennesker og organisationer og et bredt teoretisk fundament.