Bæredygtighed

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en vigtig del af vores forretningskoncept. I al vores arbejde med virksomheder og offentlige organisationer ligger bæredygtighed som et bærende grundlag for vores arbejde og indsats. Vi vil gerne både inspirere og hjælpe alle organisationer med at tænke og agere i bæredygtighed. Samtidig respekterer vi at der for den enkelte virksomhed kan være begrundelser og begrænsninger, som skal respekteres.  

Bæredygtighed i virksomheder

Bæredygtighed er gået fra at være en trend til et absolut must for alle former for organisationer. Det handler både om vores levebrød OG om at kunne se os selv i øjnene. Vi tror på at alle kan og vil være med til at skabe en mere bæredygtig verden. Og at dette kun kan ske via vores, hver især, ændrede adfærd i det daglige på arbejdet og i privatlivet. Mennesker er vanedyr og derfor arbejder vi med at ændre vaner.

Ledelsen af virksomheden skal gå forrest og lægge rammen for indholdet og processen. Derefter skal medarbejderne inddrages i og meddrive forandringsprocessen. Forandringsprocesser skaber oplevelse af succes både internt i og ekstern for virksomhederne.

Verdensmålene internt:

Vi har siden 2017 kortlagt de af FM fastlagte Verdensmål (VM/17) som vi ønsker at omsætte til konkrete handlemål til ny adfærd i vores virksomhed. Det har krævet lidt snilde at omsætte målene til vores hverdag – men det er det værd!

Vi arbejder fortløbende pt med Verdensmål nr. 4,5,8,12,15,16 og 17. Vi tager pulsen på vores handlemål og adfærd i starten af alle møder og justerer løbende vores indsatser. Vi beskriver både de Verdensmål og vores handlinger og adfærd på de Verdensmål, vi arbejder med og vi står også ved de Verdensmål, vi ikke kan komme i mål med eller som ligger uden for vores virksomheds dagligdag at realisere.

Verdensmålene eksternt:

Vi arbejder med virksomheder og offentlige organisationer med at omsætte de af den enkelte virksomheds besluttede Verdensmål til Hverdagsmål. Vi har aktuelt samarbejdet med Haderslev Erhvervsråd med flere virksomheder i forløb, der både indeholder inspiration og sparringer med den enkelte virksomhed. Forløbet skaber grundlaget for både en intern succes-oplevelse og en bedre bundlinje i virksomhederne.  

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.