Bøger

VækstModellen – Kulturskabende Ledelse af Marianne Grønbæk, Henrik Pors og Jonas Grønbæk Pors.

I kan glæde jer til at denne bog udkommer. Den giver inspiration både til at skabe og udvikle den dialogbaserede kultur, som er en forudsætning for al udvikling, hvor alle i organisationen tager ansvar for og engagerer sig til udviklingen og dermed de positive resultater.

Mange dygtige ledere giver deres personlige beskrivelse af deres brug i hverdagen.

Af Marianne Grønbæk, Henrik Pors og Jonas Grønbæk Pors. Udgive af Dafolo.

I 2017 kom denne bog med praksisfortællinger fra hverdagens arbejde med at skabe forpligtende og udbytterige samtaler med børn, forældre og medarbejdere i forskellige børne-, ungdoms-, og vokseninstitutioner. Bogen viser ved en blanding af cases fra virkeligheden og overvejelser fra personerne bag modellen, hvordan metoden har vist sig at være ikke blot et dialogredskab, men meget mere end det.

Bogen giver inspiration til endnu mere idéudvikling i anvendelsen af VækstModellen til gavn for borgere, beboere, klienter, børn og elever i alle aldre samt deres pårørende og tilknyttede fagpersoner både offentlige og private. Eksemplerne kan inspirere på tværs af både organisationstyper og fagligheder.

Pris: DKK 310,00 (inkl. moms) + adm.omkostninger kr. 30,- + moms og forsendelsesomkostninger.

Af Marianne Grønbæk og Henrik Pors. Udgivet på Dafolo.

VækstModellen – Vejen til den gode samtale henvender sig til alle, der i deres arbejde ønsker at anvende en samtalemodel/VækstModellen, der er baseret på den værdsættende tankegang og på klare positioneringer, og som på samme tid er både proces- og handlingsorienteret.

Det er en håndbog for lærere, pædagoger, terapeuter, ledere, vejledere og konsulenter – ja for alle dem, der har fokus på handlinger, der skaber positive forandringer. De, der ønsker at samtale om store og små vanskeligheder, udfordringer og problemer på et værdsættende grundlag, vil finde megen inspiration i denne bog.

Pris: DKK 325,00 (inkl. moms) + adm.omkostninger kr. 30,- + moms og forsendelsesomkostninger.

Af Marianne Grønbæk og Henrik Pors. Udgivet på Dafolo.

VækstModellen – Vejen til dialogbaseret ledelse er bogen om VækstModellen omsat til ledelsesværktøjer.

Pris: DKK 365,00 (inkl. moms)+ adm.omkostninger kr. 30,- + moms og forsendelsesomkostninger.

Udtalelse om bogen

Jeg har som offentlig leder og leder i det private nu igennem flere år arbejdet med VækstModellen og med Semantiske polariteter og positioner. Jeg har udforsket og udfordret VækstModellen i forhold til alle former for møder, store som små, faglige som politiske, og hver gang har modellen skabt forståelse, forløsning, glæde og motivation til at fastholde det gode og søge endnu mere af det. Hvis man kigger ind i min lederhjerne og –hjerte, vil det første man ser, være fem strålende sole, der sætter lys og fokus på hvad der virker. Jeg anvender VækstModellen i mit daglige arbejde som leder, den danner rammen for samtaler, MUS, GUS, bestyrelsesseminarer, faglige møder, sagsbehandling og er særdeles velegnet til at fastholde fokus på vores mission og vision. Den styrker min dialogbaserede ledelse og fremmer min evne til at forstå frem for at forklare. VækstModellen er for mig ledelse af relationer og udvikling på alle niveauer med den anerkendende tankegang, som den bagved liggende kraft. Bogen beskriver og forløser alt det, jeg ikke vidste, jeg vidste.

Iver Veiersø Iversen, Sekretariatsleder, BUPL, region Sydjylland

Af Marianne Grønbæk og David Campbell

Semantiske Polariteter og Positioner er den danske udgave af bogen Taking Positions in the Organization, som er udgivet på Karnac.

Denne bog giver læseren en positiv og produktiv model til at hjælpe mennesker ud af statiske positioner eller vanskelige relationer på arbejdspladsen. Med afsæt i systemisk tænkning og social konstruktionisme diskuterer forfatterne, hvorledes det er muligt at skabe realiteter og etablere større fordele for ansatte, ledere og konsulenter. 

Bogens force er, at den både har en teoretisk del, en praktisk del, cases, øvelser og interviews med nogle af Marianne Grønbæks kunder, der allerede arbejder med at udvikle modellen.

Udsolgt

Den engelske udgave Taking Positions in the Organization kan købes via Karnac books her: https://www.karnacbooks.com/product/taking-positions-in-the-organization/22704/

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.