Kulturskabende Dialogbaseret

Lederuddannelse

2024

LEDERUDDANNELSEN

gør dig skarp på: Kulturskabende dialoger, Fokusledelse, Samarbejdsrelationer, Arbejdsglæde, Trivsel og Resultatorienteret innovation. Lederuddannelsen giver dig en unik mulighed for udviklingen af dit personlige lederskab. Der undervises i VækstModellens mange muligheder og i Positioner og Positionering, som er et mind-blowing ledelsesredskab. Fundamentet i uddannelsen er den systemiske tankegang. Den enkelte deltager udvikler de præsenterede samtalemodeller til egne redskaber, der i praksis udvikler både det personlig lederskab og organisationen. Lederens organisation kan forvente, at lederen kan bruge disse redskaber til både at skabe den ønskede kultur, udviklende dialoger og øge effektiviteten i organisationen.

Der er 5 samlinger i uddannelsen:

  1. – 26. april – 28. – 29. maj  –  20 – 21. august  –   29. – 30. oktober  –  21. – 22. november

Den første og den sidste samling er med overnatning, de tre midterste er dagskurser. Mellem 2. og 4. samling tilbydes deltagerne 2 professionelle online sparringer.

INDHOLDET AF UDDANNELSEN

Ledelsesredskaber og dialogmodeller inden for kulturskabende dialogbaseret ledelse, supervision, konsultation, udvikling og vækst. Konkret undervises i VækstModellen©, Semantiske Polariteter og Positioner, Fokusledelse, Den

  1. provins, Konfliktløsning, Personaleledelse: ansættelses-, mus-, sygefraværs-, udviklings- og afviklingssamtaler.

Uddannelsen afsluttes med en praksiseksamen, hvor deltagerne i grupper præsenterer et samlet udviklings- forløb for en inviteret organisation. Deltagerne omsætter her deres nye viden i en konkret problemstilling, præsenteret af den inviterede organisation.

Pris: Kr. 39.800,- ex. moms pr. deltager inkl. undervisning og materialer, 2 x overnatning og fuld forplejning.

Undervisningen tager afsæt i bøgerne: ‘VækstModellen – Vejen til den gode samtale’, ‘VækstModellen –

kulturskabende dialoger’ og ‘VækstModellen – Vejen til dialogbaseret ledelse’.

Bøgerne kan købes hos MG-Udvikling ApS eller på www.dafolo-online.dk

Tilmelding er bindende og sker på www.virker.dk eller til mgu@virker.dk  Beløbet betales inden uddannelsens start.

MG-UDVIKLING ApS

Tilbyder udviklingsforløb i Kulturskabende og Dialogbaseret ledelse, Fokusledelse, Samarbejde, Innovation, Arbejdsglæde og trivsel, konfliktløsning og Resultatorienteret innovation, Teambuilding og -udvikling.

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete organisation og i dennes ønsker om udvikling, dagligdagens problemstillinger og drømmene om forandringer. Målet er at styrke de kommunikative kompetencer både i organisationen som helhed og hos den enkelte leder og medarbejder, samt at styrke og udvikle den ønskede kultur og strukturer, der styrker kulturen. Forskellighed ses som en nødvendighed for udvikling og en styrke i alle samtaler.

Vi er en succesfuld virksomhed inden for uddannelse, undervisning, coaching, teambuilding, supervision, udvikling og konfliktløsning. Vi skaber kultur for udviklende, handleorienterede og ansvarstagende dialoger og skaber klarhed via positionering.

MARIANNE GRØNBÆK

er indehaver af og CEO i konsulentfirmaet MG-UDVIKLING ApS og har mange års praktisk erfaring med systemisk konsultation, undervisning, uddannelse, coaching, supervision, procesledelse og kulturskabende organisationsudvikling. Marianne Grønbæk arbejder ud fra tesen om, at der altid er noget, der virker. Hun skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser for organisationerne og den enkelte leder.

Der tages forbehold for ændringer vedr. pris, datoer m.v.