Systemiske lederuddannelse

Den systemiske lederuddannelse i dialogbaseret ledelse

Du kan forvente at få en uddannelse udover det sædvanlige, en uddannelse for livet uden læsning af tunge bøger. Du får nogle effektive og anerkendende dialog- og ledelsesredskaber og bliver klædt på til bedre at kunne at tackle de forskellige problemstillinger, du møder som leder samt mulighed for at udvikle egne redskaber til at skabe udvikling.  Endvidere har den enkelte deltager fokus på udvikling af egen praksis og der gennemgåes flere forskellige redskaber, som afprøves og justeres af deltagerne i egen praksis.

Undervisningsform:

Uddannelsen består af 6 undervisningsperioder på i alt 12 undervisningsdage.

Sideløbende med uddannelsen får deltagerne mulighed for at afprøve redskaber og nye modeller samt og udvikle egen praksis. Derudover  er der mulighed for at få personlig sparring på aktuelle ledelsesudfordringer, faglige og personlige mål.

Den sidste samling indeholder en praksis-eksamen, hvor deltagerne omsætter den nye viden i en konkret  problemstilling, præsenteret af en konkret organisation.

I undervisningen tages afsæt i din daglige lederpraksis, og vi arbejder hovedsageligt med den praktiske tilgang.

Underviser:

Marianne Grønbæk er gennemgående underviser på hele uddannelsen. Marianne Grønbæk har masser af undervisnings- og ledelseserfaring, hun er top inspirerende og motiverende, og hun arbejder hele tiden for, at du, som deltager, får det optimale faglige og personlige udbytte af uddannelsen.

Undervisningen vil foregå over i alt 12 undervisningsdage, fordelt med 6 undervisningssamlinger med internater over 1 år: efteråret og foråret. De mellemliggende praksisperioder bruges af deltagerne til at afprøve og videreudvikle egen praksis.

Indholdet i samlingerne er bl.a. ledelsesredskaber og modeller inden for dialogbaseret ledelses, 50/50 dialoger, supervision, konsultation, VækstModellen©semantiske polariteter og positioner, fokussamtaler, ansættelsessamtaler, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, positioneringssamtaler, konfliktløsning, vækstsamtaler og udviklingssamtaler med den 5.provins.

Der udstedes uddannelsesbevis.

 

Datoer for 2020/21

23. – 24. september 2021

28. – 29 oktober 2021

25. – 26. november 2021

27 – 28. januar 2022

31 marts. – 1. april 2022

16. – 17. juni 2022 (eksamen)

Sted: Oplyser vi senere.

Prisen er kr. 39.800,00 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, supplerende materiale og ophold. Beløbet indbetales inden uddannelsesstart.

Tilmeldingen er bindende og sker på tilmeldingsformularen eller på e-mail til administration@virker.dk Oplys: Navn, stilling, arbejdssted, adresse, telefon om dagen, EAN nr. og e-mail adresse.

Der tages forbehold for ændringer vedr. pris, datoer m.v.

Kontakt os, hvis du vil vide mere eller ønsker at tilmelde dig uddannelsen.

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.