Menu

Lederudvikling

Vi inviterer altid til et forpligtende samarbejde mellem leder, organisation og MG-Udvikling. Vi arbejder procesorienteret for at sikre det gensidige forpligtende samarbejde og for at nå de bedste resultater.

Vi fokuserer på:

  • Ledere som udviklere og medskabere i en handlingsorienteret proces ud fra de definerede mål og ønsker i relation til opgaveløsninger.
  • Lederen som mennesket, der skal skabe rum til samtaler om det rigtige, sammen med de rigtige mennesker og på det rigtige tidspunkt.
  • Dialogbaserede processer, der skaber de aftaler om fremtidige handlinger, der skaber de ønskede forandringer og resultater.

Ud fra ovenstående møder vi ledere og går i dialog og samarbejde om, hvad deres ønsker til forandringer og mål er, inden vi indgår samarbejdet.

Vores erfaring er, at ledere ofte har ønsker og mål, og at disse skal opnås via vores forpligtende samarbejde. Vi har fokus på forskellighed og på at komme til at tale om det, der kan skabe nye forståelser for at nå de ønskede forandringer og mål.

På samme måde tilbyder vi lederudvikling og –uddannelse. Alle vores kurser og uddannelser er praktiske og inddrager deltagernes praksis. Dermed har en deltager altid sin organisation med sig på kurserne og uddannelsen. Vi forventer, at lederen arbejder i egen organisation med de dialogmodeller og andre modeller, vi præsenterer på kurserne og uddannelserne.