Kursus i VækstModellen

Kursus i VækstModellen, Vejen til den gode samtale 2023

VækstModellen 

Er en samtalemodel, der sikrer gode og effektive samtaler i en tryg kontekst. VækstModellen bygger på en værdsættende
tankegang (AI) og systemiske teorier om positionering, omsat til en helt enkel
og praktisk dialogmodel, som sikrer et konstruktivt, medinddragende og
handlingsorienteret samtaleforløb.

VækstModellen har vundet stor udbredelse i
både offentlige og private organisationer, og dens succesrate er meget høj. Den
bruges til alle typer af samtaler i en organisation: mus-samtaler,
ansættelsessamtaler, skole/hjemsamtaler, kundesamtaler, teamudviklingssamtaler
m.fl. VækstModellen er med til at udvikle en god samtalekultur, gode
samarbejdsrelationer, effektive beslutningsprocesser, høj trivsel og stor
arbejdsglæde.

 

KURSER 2023

Forår: 25.-26. april
og 1. juni   Efterår: 20.-21. september
og 1. november. 
Alle
dage fra 9.00 – 15.30

 

Indholdet af kurserne:

I en kursusform, der skifter mellem
oplæg og praktiske øvelser, og som sikrer, at deltagerne bliver i stand til at bruge
modellen i deres daglige praksis, er indholdet:

 
VækstModellen
i teori og praksis

 
Polariteter
og positioner

 
Positiv
Psykologi

 
Fokusskifte
(fra problem til muligheder – fra fortid til fremtid)

 
Dialogforståelse

 
VækstModellen som kulturskaber

Kurserne er bygget således op, at der er to introduktions-/øvelsesdage, en mellemliggende periode, hvor man indhenter

erfaring med modellen ved brug i egen virksomhed, og en afsluttende dag med erfaringsopsamling og repetition.

 

Bogen ‘VækstModellen – Vejen til den gode samtale’ samt udleveret materiale er indeholdt i prisen.

Alle undervisere er certificerede undervisere i VækstModellen og har mange års ledelses- og undervisningserfaring.

5.395, – kr. ekskl. moms pr. deltager inkl. fuld forplejning. Tilmelding er bindende og sker på www.virker.dk eller på hp@virker.dk

 

 MG-UDVIKLING ApS

Tilbyder udviklingsforløb i Kulturskabende og Dialogbaseret ledelse, Positionering, Fokusledelse, samarbejde, arbejdsglæde
og trivsel og resultatorienteret innovation, Teambuilding og -udvikling.

 

Vi tager altid
udgangspunkt i den konkrete organisation og dagligdagens problemstillinger og drømmene om udvikling og forandring. Forskellighed ses som en nødvendighed for
udvikling og en styrke i alle samtaler. Målet er altid at styrke de kulturskabende, kommunikative kompetencer, både i organisationen som helhed og
hos den enkelte leder og medarbejder, samt at styrke og udvikle de ønskede strukturer og kulturer.

 

Vi er en succesfuld virksomhed inden for undervisning, coaching, teambuilding, supervision, procesledelse, udvikling og konfliktløsning. Firmaet skaber kultur for
udviklende, handleorienterede og ansvarstagende dialoger og skaber klarhed via positionering. Vores chefkonsulent HENRIK PORS er den gennemgående underviser
på kurset.

 

MARIANNE GRØNBÆK

er indehaver af konsulentfirmaet MG-UDVIKLING ApS og har mange års praktisk erfaring med systemisk konsultation, coaching, supervision,
undervisning og organisationsudvikling. Marianne Grønbæk arbejder ud fra tesen om, at der altid er noget, der virker. Hun skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser.

 

Der tages forbehold for ændringer vedr. pris, datoer m.v.

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.