Lederudviklings Kursus

Vi inviterer altid til et forpligtende samarbejde mellem leder, organisation og MG-Udvikling. Vi arbejder procesorienteret for at sikre det gensidige forpligtende samarbejde og for at nå de bedste resultater.

Lederudvikling

Lederudviklings kursus, som forpligter

Ud fra nedenstående møder vi ledere og går i dialog og samarbejde om, hvad deres ønsker til forandringer og mål er, inden vi indgår samarbejdet.

Vores erfaring er, at ledere ofte har ønsker og mål, og at disse skal opnås via vores forpligtende samarbejde. Vi har fokus på forskellighed og på at komme til at tale om det, der kan skabe nye forståelser for at nå de ønskede forandringer og mål.

På samme måde tilbyder vi lederuddannelse og lederudviklings kurser. Alle vores lederkurser og uddannelser er praktiske og inddrager deltagernes praksis. Dermed har en deltager altid sin organisation med sig på kurserne og uddannelsen. 

Vi forventer, at lederen arbejder i egen organisation med de dialogmodeller og andre modeller, vi præsenterer på kurserne og uddannelserne.

Vi har fokus på:

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.