Menu

Modeller og metoder

Vi arbejder systemisk med den værdsættende samt anerkendende tankegang og med klare positioneringer samt med mange helt unikke og velafprøvede metoder og dialogmodeller herunder VækstModellen og Semantiske Polariteter og Positioner.