Menu

Den værdsættende tankegang / Appreciate Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) betyder egentlig ”værdsættende undersøgelse” og handler om at sætte fokus på det, der virker og undersøge hvad det er, der får det til at virke.

AI adskiller sig fra traditionelle måder at arbejde med læring på. Traditionelle tilgange afdækker oftest problemerne, for derefter at finde en løsning – altså med fokus på det, der ikke fungerer.

AI har ikke fokus på det, der ikke fungerer. I stedet er fokus rettet mod at undersøge udviklings- og forandringsmuligheder ved at tage udgangspunkt i det, der virker og de gode historier.

Hos MG-Udvikling tager vi udgangspunkt i at der altid er noget, der virker, og med dette skabes positive relationer.

Ved at skabe lyst, mod og engagement hos mennesker sikres den nødvendige energi, der får  en organisation til at bevæge sig mod et fælles mål. Det gøres bedst med afsæt i den anerkendende tankegang og ved at tage udgangspunkt i succeshistorier.

Positive relationer skaber rummelighed. Rummelighed kan både skabe udvikling og kaos. Valget mellem udvikling og kaos er afgørende for vores tankegang, vores handlinger, vores sindstilstand og for vores spørgsmål.

Metoden kan bidrage til at forbedre:

• Selvtillid – og modet til at kaste sig ud i noget nyt

• Selvværd og dermed følelsen af eget værd

• Den gode stemning i klassen, i organisationen etc.

AI kan også bruges til konflikthåndtering, motivation, feedback, målformulering etc