Menu

VækstModellen

VækstModellen er en ramme for samtaler, der både skaber og rummer vækst.

Ideen med VækstModellen er, at den i vanskelige situationer og samtaler skal skabe nye muligheder, forståelse, energi, begejstring og glæde til at arbejde med det vanskelige, det svære, det vigtige og det væsentlige. Der er fokus på, det der virker, det der går godt, på glæden og fremskridtene. Det giver mere overskud at tale om vanskeligheder i en positiv kontekst og med fokus på konkrete, positive og konstruktive forandringer.

Historien bag VækstModellen

VækstModellen blev skabt på baggrund af en henvendelse til MG-Udvikling i foråret 2004. Henvendelsen gik ud på, at Marianne Grønbæk skulle udvikle et koncept/model til vanskelige samtaler. Det var hensigten, at konceptet skulle indeholde:

Desuden skulle konceptet være enkelt, praktisk og konkret.

Konceptet skulle bruges til:

  • samtaler med forældre om deres barns problemer
  • skole-hjem-samtaler
  • mange andre samtaler

Konceptet/modellen skulle endvidere bruges af alle, ikke kun fagfolk, men også børn, forældre, ledere, medarbejdere og personer, der deltager i en samtale.

Konceptet/modellen skulle være en dialogmodel med fokus på forskellighed og forskellige handlinger. Endvidere var det vigtigt, at alle involverede følte sig lyttet til, fik italesat deres tanker og dermed fik ny forståelse for hinanden og derved klarlægge handlinger og aftaler.

Den visuelle form er skabt ud fra, at konceptet/modellen skulle være enkel med en fremadskridende proces, hvor:

  • der tages udgangspunkt i alt det, der er gået godt i fortiden
  • problemerne formuleres til fremtidsorienterede ”udfordringer”
  • der sættes fokus på konkrete og konstruktive muligheder, hvor alle kan se deres egne muligheder for at bidrage positivt og konstruktivt til de ønskede forandringer
  • der aftales konkrete handlinger og aftaler, så alle har klarhed over forventningerne/aftalerne

Selve opbygningen af konceptet/modellen med brug af cirkler, er inspireret af Peter Lang, som arbejder med disse cirkler i sit arbejde.

Har du lyst til at vide mere om modellen, er du velkommen til at kontakte os.

Bøgerne, ”VækstModellen, vejen til den gode samtale”, ”VækstModellen, vejen til dialogbaseret ledelse,” og “VækstModellen, Kulturskabende Dialoger” kan købes via bestillingsformularen.

MG-Udvikling afholder kurser i VækstModellen flere gange om året.