Menu

Personer bag MG-Udvikling ApS


0518Marianne Grønbæk, Direktør

Marianne har været indehaver af MG-Udvikling siden 1995 og arbejder med organisationsudvikling ud fra tesen om, at der altid er noget der virker. Det skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser. Forskellighed ses som en nødvendighed og en styrke i organisationen, og – konflikter kan ses som mulighed for udvikling. Det er afgørende, at vi skaber netop de samtaler der retter deres fokus præcist på det, der skal arbejdes med – som skal udvikles. Målet er altid at styrke de kommunikative kompetencer både i organisationen som helhed og hos den enkelte leder og medarbejder, samt at styrke og udvikle strukturer og kulturer.

Marianne Grønbæk er systemisk efteruddannet (1985) og har mange års praktisk erfaring med systemisk konsultation, undervisning, coaching, supervision af medarbejdere og ledere, med organisationsudvikling og med arbejdet med netværksgrupper. Marianne er medforfatter til flere fagrelaterede bøger. Læs mere om bøgerne her.


Heidi Seeberg, Sekretær

Heidi er uddannet advokatsekretær og har 10 års erfaring fra den branche. Hun er virksomhedens blæksprutte og sørger bl.a. for kontakten til kursister, virksomheder og øvrige henvendelser. Hun er fortrolig med MG-Udviklings dialogmodeller, og hun erfaring med bestyrelsesarbejde og virksomhedsudvikling.


Jonas Grønbæk Pors, Antroprolog

Jonas er uddannet antropolog med specialisering  i politisk og bureaukratisk antropologi i en primært vestlig kontekst. Det vil sige, hvordan vi som mennesker indgår i sociale og kulturelle fællesskaber i organisationer som f.eks. offentlige og private virksomheder og arbejdspladser.

I MG-Udvikling ApS arbejder Jonas med, hvordan mennesker agerer kulturelt og socialt.

Derudover  identificerer, analyserer og formidler han kulturelle og sociale fænomener og problemstillinger, som vi mennesker skaber.

Med metodiske redskaber hjælper Jonas med at udføre undersøgelser i de organisationer, MG-Udvikling ApS underviser og udvikler i.

Han undersøger de forandringer – af socio-kulturel karakter, der foregår i disse organisationer, når en given organisation f.eks. bliver undervist i – og begynder at bruge VækstModellen.

Jonas er ligeledes medforfatter på flere af vores bøger. Han skriver også artikler til vores nyhedsbreve, om sine antropologiske undersøgelser og iagtagelser. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve lige her


0480Anette Laasholdt, Bogholder

Anette sørger for vores bogholderi og har været ansat i funktionen i 10 år.

Anette arbejder som selvstændig bogholder (AL bogføring) og har arbejdet med bogføring og regnskab i mange år. Anette servicerer mange små som store selvstændige erhvervsdrivende og hjælper med at holde styr på papirer og regnskab.

Anette er uddannet indenfor regnskab og SKAT suppleret med Merkonom i Regnskab.