Organisationsudvikling Konsulent

Vi inviterer, som konsulenter, altid til et forpligtende samarbejde mellem leder, organisation og MG-Udvikling, hvor hver tager deres position og respekterer de andres positioner.  Vi arbejder procesorienteret for at sikre det gensidige forpligtende samarbejde og for at nå de bedste resultater.

Som din konsulent tager vi altid afsæt i lederens ønsker og mål. Samtidig er vores ambition også at gøre selve organisationsudviklingen til en udvikling for lederen. I dialog med os udstikker lederen rammen og målet for udviklingen. Vores fokus er derefter på dialogerne med medarbejderne og på hvilke konkrete handlinger, der kan skabe de ønskede forandringer og på hvordan de konkret vil gøre det. Vi arbejder altid med praksis og giver opgaver i løbet af processen, som vil påvirke processen i den ønskede retning.

Vi har stor succes med at anvende de samme dialogmodeller på både ledelses- og medarbejderniveau. Dette skaber en genkendelighed, som skaber stor klarhed og tryghed i samtalerne og processerne. Dette ses på resultaterne!

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.