Overbygning Lederuddannelse

Overbygning til Den Systemiske Lederuddannelse

Vi tilbyder dig en mulighed for at deltage i dette forløb på vores højeste niveau for uddannelse i dialogbaseret ledelse.

Deltagere:

Ledere, der tidligere har deltaget på MG-Udviklings Lederuddannelse, eller som på anden vis er fortrolig med de vigtigste af MGU’s ledelses- og samtaleværktøjer (VækstModelllen og Semantiske Polariteter).

Du får:

Yderligere dygtiggørelse og træning i vores dialogbaserede værktøjer forestået af direktør Marianne Grønbæk og chefkonsulent Henrik Pors (udviklere og forfattere til bøgerne om VækstModellen og Semantiske Polariteter). Derigennem bliver du præcis og effektiv i den måde, du gerne vil være leder på.

En position i et netværk med andre dygtige ledere, hvor vi sammen skaber et åbent rum for udfordrende og udviklende samtaler om det, der rør sig i din og jeres organisationer. Derigennem udvikler du din ledelse og skaber bedre resultater i din organisation.

Mulighed for at være med til at videreudvikle dialogmodellerne: VækstModellen, Positionering og Semantiske Polariteter m.fl.

Indhold:

Professionelt styrede dialogprocesser på baggrund af deltagernes erfaringer og problemstillinger.

Opdatering på de seneste erfaringer og landvindinger i vores arbejde med dialogmodellerne.

Form:

Undervisningen er dialogbaseret og foregår som en vekselvirkning mellem deltagernes og vores egen viden og erfaring.

Dialogbaserede oplæg ved MG og HP ud fra deltagernes behov

Individuelle opgaver efter hver samling, der fremlægges for gruppen

Pris:

3 samlinger á 1 dag: kr. 12.000,00 eks. moms, som betales inden uddannelsesstart. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.

Datoer og sted:

Den 18. marts 2021

Den 29. april 2021

Den 1. juni 2021

Alle dage foregår i tidsrummet kl. 8.30 til kl. 16.00.

Sted: Oplyses senere.

Bindende tilmelding på www.virker.dk

Der tages forbehold for ændringer i pris, datoer, sted m.m.

Ring hvis du har spørgsmål eller se mere på www.virker.dk

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.