Professionelt og livgivende netværk

Professionelt og livgivende netværk
– for ledere i skoler og daginstitutioner

Netværksprocesser skal styres, hvis de skal være mere end blot gode råd og hyggesnak. Styringen skaber udvikling for den enkelte og for organisationen. I dette netværk får du seriøs og effektiv sparring på de dilemmaer, du står i som leder, og dermed udvikler du dit personlige lederskab. Tidligere deltagere beskriver det som mere intenst og effektivt end traditionelle netværk.

Annette Lundgaard, skoleleder, Grindsted Privatskole beskriver det således:
»Jeg kom til et møde i netværket og havde en udfordring med, som jeg gerne ville have på. Jeg syntes, jeg havde prøvet alt. Vi brugte VækstModellen, og da samtalen var slut, havde jeg pludselig 5 nye veje at gå. I bilen hjem besluttede jeg mig for nogle af dem. Det var befriende og opløftende og gav mod til at prøve de nye muligheder af…«

Du kan melde dig til en netværksgruppe på op til 6 personer, som mødes under ledelse af en af vores konsulenter 4 gange om året.

Det første møde er gratis, og du bestemmer selv, om du vil fortsætte, men du kan melde dig til yderligere tre netværksmøder. Samtalerne vil tage udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer og vil foregå med VækstModellen og Semantiske Polariteter, som er vores kendte og effektive samtaleværktøjer.

Formålet er altid at skabe nye tanker, som skaber bæredygtig merværdi for organisationen, og at skabe ny energi og kvalitet i din ledelse.


Netværksmøderne foregår på følgende datoer:

Netværksgruppe 1:

30. marts
2. juni
2. sep.
5. nov.
– alle gange kl. 13-16.


Netværksgruppe 2:

28. sep.
24. nov.
3. feb. (2021)
6. maj (2021)
– alle gange kl. 13-16.


Hvis ikke andet aftales i netværksgruppen, afholdes netværksmøderne på MG-Udviklings adresse, Egedal 16, 6100 Haderslev.

Tilmelding via vores hjemmeside: www.virker.dk senest tre uger før opstart. Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Pris pr. år: 4.000 kr. + moms

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.