Supervision

MG-Udvikling tilbyder professionel, systemisk supervision til enkeltpersoner eller grupper af ledere eller medarbejdere, der ønsker at styrke og udvikle deres faglige og personlige kompetencer.

Hvad er supervision?

Supervision er en professionelt ledet dialog med udgangspunkt i de ønsker og behov, som den pågældende person eller gruppe bringer op. Supervisionen former sig således som en udviklingsproces, der skaber nye vinkler, større klarhed og gode løsninger i forhold til et problem, en konflikt eller en udfordring.

Hvorfor supervision?

Mange mennesker har brug for et trygt og udviklende rum, hvor de selv er i centrum og kan tale uforstyrret om det, de går og tumler med, og hvor de kan blive klogere på sig selv og fordybe sig i problemstillingerne i det arbejde, de udfører, og i de personlige udfordringer, de har. Målet er, at den enkelte opnår større bevidsthed om, hvordan personlige tænkemåder og reaktionsmønstre har betydning for arbejdet, samarbejdet eller det personlige liv. Supervisionen er rettet mod fremtiden og orienteret mod nye handlemåder.

Supervisionen skaber refleksion, nye perspektiver og handlinger, mere energi, lyst og arbejdsglæde samt kollegialitet og fællesskab på arbejdspladsen. Samtidig skaber det en kultur i organisationen, der er kendetegnet af positiv indstilling og effektivitet i opgaveløsningen.

I MG-Udvikling kan vi tilbyde følgende supervisorer:

Marianne Grønbæk med livslang erfaring i at hjælpe mennesker med at forfølge drømme, se muligheder og komme i mål. Hun er ekspert i at forstå mennesker og gennemskue de problemstillinger, de sidder med, og hun arbejder altid med stor respekt og ordentlighed over for sine kunder og klienter.

Henrik Pors med næsten 30 års ledererfaring, altid med fokus på at skabe samtaler, der virker. Han mestrer den kunst at få de mennesker, han arbejder med, til at reflektere over deres situation og selv identificere de løsninger, der giver mening for dem.

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.