Tillykke til et nyt hold VækstVejledere! Og, en lille historie om, hvad de tillærte komptencer kan bruges til.

Tillykke til de nye VækstVejledere.

Det har været en fantastisk rejse sammen med dette hold. Vi besluttede at lave et Corona-hold i forhold til forsamlingsrestriktionerne. Og så blev vi alligevel ramt. Derfor har rejsen med dette hold været en lang rejse med indskudte ekstra on-line-møder, gentagne udskydelser og flytninger af både datoer og kursussted. Vi har den største respekt for at disse dejlige mennesker har gennemført – og ikke bare det, men til UG MED KRYDS OG BOLLE!! Det har været en kæmpe fornøjelse af sende dem af sted – og forhåbentligt et på-gensyn!! Vi ønsker dem alle god vind i deres respektive organisationer, der kan være stolte af at have disse dejlige mennesker – og for at have dem sendt af sted på vores VækstVejlederUddannelse!

Facebook
LinkedIn
Website

Stort tillykke til de nye VækstVejledere.

I dagens anledning bringer vi en beskrivelse fra en tidligere kursist om, hvad hun bl.a. har brugt sin uddannelse og faglighed til i praksis:

VækstModellen succesfuldt anvendt i praksis

Af Nicoline Klos Glasdam, Ressourcepædagog og Vækstvejleder,

Væksthuset, Solrød Kommune

En pige, præmatur, i en integreret institution i store vanskeligheder følelsesmæssigt og socialt. Hun bliver let utryg og reagerer ved at skrige panisk og har svært ved at falde til ro. Hun har brug for at vide præcis, hvor de voksne er og opleves meget kritisk ift. de voksne. Hun tåler ikke vikarer og reagerer kraftigt på voksne fra de andre stuer. Når hun bliver utryg og skriger, hvilket som regel sker flere gange i løbet af en dag, har det indvirkning på resten af hendes dag og nattesøvn. Pigens reaktioner har stor indflydelse på familien, som oplever, at de er nødt til at leve meget struktureret, opdelt og med høj grad af forudsigelighed. Familien kan ikke foretage sig spontane ting og må ofte forlade arrangementer i utide eller vælge at lade pigen blive hjemme med den ene forælder. Personalet oplever forældrene, som svingende i humør og meget lidt meddelsomme. De stiller krav til vuggestuen, men vuggestuen oplever, at de ikke selv honorerer de krav, de stiller. Pigen har lange dage og har sjældent fri.

Der har været arbejdet intensivt i vuggestuen med pigens udvikling, i samarbejde med ressourcepædagog. Hun er nået rigtig langt, men vuggestuens personale vurderer, sammen med ledelsen, at hun skal blive i vuggestuen, indtil hun er 3,3 år. Forældrene er skeptiske, men indvilliger. Vi aftaler møder ca. hver 6. Uge og bruger VækstModellen som dagsorden. Forældrene åbner mere og mere op og fortæller om deres proces med pigen, samt om deres udfordringer hjemme. Vuggestuen fatter mere og mere sympati og forståelse for forældrene.

Pigen har det vanskeligt med overgange, samt med selv små ændringer i dagsrytme og rutiner, og vi aftaler derfor, at der skal være en lang overgangsperiode til start i børnehaven. Forældrene støtter op ved at gå igennem børnehaven på vej til vuggestuen og dagligt hilse på de voksne, hun skal gå hos, når hun starter. Der bliver en god, lang indkøring i tæt samarbejde mellem vuggestue, børnehave og forældre, og pigen starter i børnehave.

Hun reagerer rigtig voldsomt, er utrøstelig, klynger sig til den voksne, hun har i sin gruppe og ingen andre voksne kan komme i nærheden af hende, uden at hun skriger. Hun er utryg og presset og reagerer også voldsomt hjemme. Selv det mindste krav får hende til at stejle og skrige. Familien giverudtryk for, at de er udkørte og det samme gør pædagogen. Der tales om støttetimer, som bevilges. De går til pædagogen på stuen, da det jo ikke giver mening at præsentere pigen for en fremmed. Der holdes månedlige møder og vi aftaler, at der skal arbejdes med at få ro på alt hvad der er muligt, fast struktur, forudsigelighed, forberedelse og kun stille de krav hun kan honorere.

Familien får BoardMaker (piktogrammer), som de skal prøve af hjemme og melde tilbage til børnehaven om det virker. Det fungerer godt, og børnehaven får også et sæt. De laver i fællesskab mål om at satse på det, der virker og på at skabe fuldstændig ro omkring pigen ift. krav, når hun viser den mindste modstand. Forældrene giver udtryk for, at de er skeptiske og bange for, at hun vil gå i stå og aldrig blive i stand til at klare selv simple ting, som at tage jakke på, hvilket hun er fysisk i stand til, men reagerer voldsomt på med skrig. De indvilger dog og efter kort tid, har pigen fået så meget ro og overskud, at hun begynder at vise vilje til selv at klare ting, som at tage jakke på. BoardMaker er ikke længere nødvendigt i børnehaven.

Over de næste 6-8 uger reagerer pigen på de voksnes indsatser og bliver mere og mere tryg. Hun bevæger sig efterhånden rundt i børnehaven på egen hånd og får flere og bedre relationer til de voksne. De andre voksne arbejder bevidst med relationen til pigen. De oplever langsomt, at hun lader sig trøste og hjælpe og efterhånden opsøger hun dem selv og har gode relationer til alle.

Forældrene bruger stadig BoardMaker, men kan efterhånden forberede hende verbalt på små spontane ting og tage på ture uden problemer. Vi holder fast i mødefrekvensen og udveksler positive historier. Både forældre og pædagog er fantastiske til at drage nytte af hinandens erfaringer og samarbejdet er i top.

I løbet af 2 måneder, når pigen så langt i sin udvikling, at børnehaven ikke længere ser et behov for støtte, og de anbefaler forældrene at afgive timerne. Forældrene er dog lidt skeptiske og nervøse for tilbagefald, hvilket de før har oplevet, men efter kort betænkningstid, indvilger de, og timerne afgives. De bliver enige om, at de ikke har behov for mere hjælp fra Ressourcepædagog/Vækstvejleder, og at de vil fortsætte det gode, tætte samarbejde.

Forældrene giver udtryk for, at de oplever sig set og værdsat i meget høj grad og udtrykker taknemmelighed over den hjælp, støtte og vejledning de har fået, både i det daglige samarbejde med børnehaven og til Vækstmøderne. De har fået mange gode redskaber med sig og oplever endelig en pige som stortrives, sover om natten og er glad. De er blevet en helt almindelig, harmonisk familie.

Både pædagog, børnehave og forældre har været utroligt skarpe på at holde fokus på det der virker, på det positive og på at lave klare aftaler, som de har overholdt til punkt og prikke. Det har været helt fantastisk at være med i det fantastiske samarbejde og at få lov at se en pige udvikle sig så meget.

Undervejs i forløbet skete der et fokusskifte, hvor personalet gik fra at opleve og tale om en pige med problemer til at opleve og tale om en pige i problemer. Fokus var i starten på at beskrive pigens negative adfærd, og det der var vanskeligt og problemfyldt. Efterhånden som vi gik på opdagelse i det, der lykkedes for pigen i relationen til de voksne, flyttede fokus sig fra pigen, som værende ejer af en negativ adfærd til et fokus på relationen, på konteksten og på hvad de voksne omkring hende kunne gøre. De oplevede at de fik bedre relationer til hende, og at de kunne tage erfaringer fra det der gik godt i en situation med over i andre situationer, som var vanskelige og på den måde skabe forandring. Både vuggestue, børnehave og forældre blev opmærksomme på at de, som voksne rundt om barnet, kan og skal skabe de forandringer og trygge rammer, der gør det muligt for barnet at forandre sin adfærd.