Trivsel

Vi inviterer altid til et forpligtende samarbejde mellem leder, organisation og MG-Udvikling, hvor hver part tager deres position og respekterer de andres positioner.  Vi arbejder procesorienteret for at sikre det gensidigt forpligtende samarbejde og for at nå de bedste resultater.

I organisationerne i dag arbejdes efter lovgivningen med APV og andre relaterede undersøgelser og analyser på trivsel m.m.

For os er det at gå over åen efter vand!

Vi fremmer den enkeltes direkte indflydelse på egen og organisationens trivsel og udvikling. Vi arbejder med at skabe dialoger, der skaber de ønskede forandringer, mål og tilstande i de samme emner. Vi anvender dialogerne for at sikre, at der undervejs sker det, man ønsker, eller at det bliver synligt, hvis det ikke sker. Vi kan derigennem sikre, at hver gang vi arbejder sammen med en organisation om deres trivsel, bliver det nærværende for den enkelte medarbejder og leder, som dermed tager aktivt del i at skabe deres arbejdsplads og arbejdsglæde.

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.