Menu

Ansvarstagende trivsel

Trivsel skaber bedre resultater og samarbejde. VækstModellen er et dialog-redskab. Med ansvarstagende dialoger om trivsel skabes grundlaget for trivsel og for at forebygge stress.

Vi tilbyder 3 dages undervisning til ledelser, hvor du bliver introduceret til brugen af VækstModellen og Polariteterne som midler til at skabe til trivsel.

Deltagere

Ledere, ledergrupper, som ønsker at skabe en dialogbaseret kultur i organisationen med henblik på god trivsel.

Du får

Et dialogredskab, der sætter rammen for og skaber forpligtende og ansvarstagende samtaler, innovativ tankegang, nye veje, nye positioneringer og fremfor alt en dialogbaseret kultur, der i sig selv skaber trivsel, udvikling, bedre resultater og et godt arbejdsmiljø.

Indhold

  • Trivselssamtaler
  • APV-møder
  • Personalemøder
  • Udvikling af organisationen

Undervisningen foregår på 3 dage opdelt i 2 + 1 dag. I perioden mellem 1. og 2. samling bruger du det lærte og udvikler tankerne og ideerne, som du medbringer til den sidste dag.

Undervisere:

Certificerede undervisere i MG-Udvikling: Chefkonsulent Henrik Pors og direktør Marianne Grønbæk. Ad hoc relevante undervisere.


Arbejdspladskursus:

  • Virksomheden afholder udgifter til lokaler og forplejning
  • MG-Udvikling stiller med underviser og materialer

Har du interesse i at gennemføre et arbejdspladskursus, kontakt os og vi aftaler nærmere om gennemførelse, pris m.m.


MG-Udvikling’s Kursus

Pris: Kr. 6.500 pr. deltager ekskl. moms, inkl. materialer og forplejning.
Datoer: 11. og 12. september og 23. oktober, 2019.

Bindende tilmeldingen:

senest den 19. august 2019 under tilmelding her på siden.


Tidligere deltagere siger:

  • ”Et inspirerende kursus, der giver mulighed for at fremme trivsel på arbejdspladsen. Kurset byder på talrige konkrete dialog-tiltag, der direkte kan gøres brug af. Det forpligter ledelsen til at gøre en positiv forskel.”
  • ”Værktøjerne vil straks ændre din ledelsesstil.”
  • ”Kan bruges til skabelsen af konkrete og handlingsorienterede trivselssamtaler i alle dele af organisationen. Samtidig skabes den ønskede dialogbaserede kultur i organisationen, som er en forudsætning for ansvarstagende medarbejdere og forpligtende forandringsskabende aftaler – også om trivsel.”

Har du yderligere spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6267 2055 eller på administration@virker.dk