Menu

Ansvarstagende trivsel

Organisationer og brugere af VækstModellen siger:

”Vi bruger den i mange forskellige samtaler og dialoger. Den er enkel og let at introducere til brug i alle slags samtaler.”

”VækstModellen skaber konkrete og handlingsorienterede trivselssamtaler i alle dele af organisationen. Samtidig skaber VækstModellen den ønskede dialogbaserede kultur i organisationen, som er en forudsætning for ansvarstagende medarbejdere og forpligtende forandringsskabende aftaler – også om trivsel.”

Trivsel skaber bedre resultater og samarbejde. VækstModellen er et dialog-redskab. Med ansvarstagende dialoger om trivsel skabes grundlaget for at forebygge – og helst – undgå stress.

Vi tilbyder 3 dages undervisning til ledelser, hvor du bliver introduceret til VækstModellens Ledelsesværktøjer.

Deltagere

Ledere, ledergrupper, som ønsker at skabe en dialogbaseret kultur i organisationen med god trivsel.

Du får

– et dialogredskab, der skaber forpligtende samtaler, innovation, nye veje, nye positioneringer og fremfor alt en dialogbaseret kultur, der skaber trivsel og dermed udvikling, bedre resultater og et godt arbejdsmiljø.

Indhold

Gennemgang og praksisøvelser med VækstModellen, som kan skabe en organisation uden stress og med et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives.

Vi introducerer VækstModellen til brug i

  • MU-samtaler
  • Trivselssamtaler
  • APV-møder
  • Personalemøder
  • Udvikling af organisationen

Undervisningen foregår over 3 dage opdelt i 2 + 1 dag. I perioden mellem første og anden samling bruger du det lærte og udvikler tankerne og ideerne, som du medbringer til den sidste dag.

Undervisere:

Certificerede undervisere i MG-Udvikling: Chefkonsulent Henrik Pors. Direktør Marianne Grønbæk. Ad hoc inddrages relevante undervisere.

Arbejdspladskursus:

  • Virksomheden afholder udgifter til lokaler og forplejning
  • MG-Udvikling stiller med underviser og materiale

Har du interesse i at gennemføre et arbejdspladskursus, kontakt os og vi aftaler nærmere om gennemførelse, pris m.m.

MG-Udvikling’s Kursus

Pris: Kr. 6.500 ekskl. moms, inkl. materialer og forplejning pr. deltager. Medlemmer af HER får kr. 500 rabat på prisen.

Datoer: 14. – 15. november samt 10. december 2018.

Tilmeldingen: senest den 31. oktober 2018 på vores hjemmeside www.virker.dk

Der tages forbehold for ændringer i pris, datoer, sted m.m.

Kontakt os for yderligere oplysning på administration@virker.dk eller tlf. 6267 2055.