Menu

VækstVejlederuddannelsen

Uddannelsen tager udgangspunkt i at skabe superbrugere af VækstModellen. Uddannelsen er baseret på den værdsættende og anerkendende tankegang (Appreciative Inquiry), systemisk teori og teorier om positionering. Teorierne er omsat i en praktisk, konkret og enkel dialogmodel. Modellen er anvendelig i alle organisationer til alle samtaler.

VækstModellen er skabt til at gøre samtaler, som ellers kan synes vanskelige, til konstruktive, ansvarsskabende og handlingsorienterede dialoger. Vækstvejledere uddannes til at være skabere og bærere af de forandringer og den kultur, som organisationen ønsker.

Undervisningen foregår over 4 samlinger, 1. samling er inkl. overnatning.

27. – 28. november 2019 (internat med overnatning)

21. – 22. januar 2020 (dagskursus uden overnatning)

03. – 04. marts 2020 (dagskursus uden overnatning)

13. maj 2020 (eksamen)

Indhold af uddannelsen

Det værdsættende møde, fra problem til position, konfliktløsning, VækstModellen i teori og praksis. Inspiration til egen praksis med VækstModellen som dialogredskab samt inspirerende udveksling af erfaringer og udfordringer. Det sidste sker både på uddannelsens samlinger og i de netværksgrupper, deltagerne mødes i til supervision af egen praksis mellem samlingerne.

Det forventes, at man har kendskab til grundprincipperne i bøgerne: ’VækstModellen – Vejen til den gode samtale’, VækstModellen – kulturskabende dialoger’ og ’VækstModellen – Vejen til dialogbaseret ledelse’. Bøgerne kan købes hos MG-Udvikling ApS.

Alle undervisere er certificerede undervisere i VækstModellen og har mange års ledelses- og undervisningserfaring.

Pris:  25.500 kr. ekskl. moms pr. deltager. Beløbet betales inden uddannelsens start.

Tilmeldingen er bindende og sker på www.virker.dk senest 15. november 2019.

Har du yderligere spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6267 2055.