Udtalelser om udvikling og netværk

Udtalelser om Rum til udvikling og netværk for ledere


“Et frirum til at komme væk fra hverdagen, og forsætte arbejdet med vækstmodellen og Semantiske Polariter i samarbejde med andre – som har både erfaring med disse værktøjer og ledelse. Og med arbejdet menes at repetere stoffet og samtidig udvikle videre på de talrige muligheder de rummer. Spændende og frugtbart”.

 Lars S. Sørensen, indehaver af Eventyrsport


Mit udbytte af at deltage i “Rum for udvikling og netværk for ledere med fokus på semantiske polariteter” er dels at have et netværk, hvor der er forståelse og plads til at lytte til hinanden, hvor alle har et solidt kendskab til semantiske polariteter og dagligt benytter sig af redskaber udviklet af semantiske polariteter eller vækstmodellen, et rum hvor der er fortroligt, og hvor alt kan drøftes leder til leder.

Et gammelt ordsprog hedder “lige børn leger bedst”, og dette beskriver meget godt den oplevelse jeg har med den netværksgruppe jeg er i, hvor vi kan lege med hinanden, udvikle sammen og udfordre hinanden kraftigt  i et anerkendende rum.

Jeg tager hver gang hjem og skal afprøve noget nyt!”

Kirsten Haaning, Leder af Ungdomsuddannelsen – STU
CSV Odense – Vestfyn – Brangstrup


Forventningen stiger imens tiden nærmer sig imod 2 sansende og udviklende dage.  Netværksgruppen mødes allerede aftenen før – til drinks og fortællinger siden sidst. Straks skabes et rum, hvor man snarere bliver opmærksom på andres opmærksomhed, fremfor at profilere egne gamle tanker. Vi er der igen – i et professionelt og socialt netværk – et ”joint venture”, hvor ressourcen er viden, erfaring, risikovillighed, et udviklingsfokus og et udtalt behov for nytænkning og –skabelse. Dette er inspiration til og stærkt vanedannende for en leder, der søger efter strategier i hverdagen til at møde udfordringer, der har undertone af turbolens og forandringstvang. Udfordringer, der tvinger lederen til at bevæge sig fra gamle tanker og handlingsmønstre og imod nye, fremtidige og anderledes muligheder.

I ”Rummet” skabes en synergi af værdierne tillid, hudløs ærlighed, sansning, forskellighed, forandringsvillighed, værdsættelse og risikovillighed i den ene polaritet og et benhårdt udviklingsperspektiv i den anden polaritet, hvor der er fokus på resultater, der er bundet op på nytænkning og kraftfulde ledelsesværktøjer, som vi momentvis ser i fuld styrke. Ledelsesværktøjer der kræver træning og ihærdighed for at mestres. Varsom afprøver vi dens power i praksis.

Vi er i et eksperimentarium og med et trylleslag er forbundetheden mellem de tilstedeværende den motor der gør det legende, sjovt, enkelt og ligetil. Vi leger med teorier – sætter dem på tværs og på kant. Vi udforsker og udfordrer vores ledelsespraksis – vi afprøver nye metoder og går i samspind om at opfinde helt nye.

Vi er 6 ledere – sat sammen af MG-udvikling. 6 meget forskellige ledere – med meget forskellige baggrunde og organisationstyper fra både private- og offentlige virksomheder.  Vi deler og beriger hinanden med historier fra hverdage, der forekommer forskellige og dog genkendelige. Vi deler øjeblikket og er til stede i et rum med tillidsfulde og værdsættende samtaler.

Vi indtager og repræsenterer et væld af forskellige polariteter både som mennesker og som ledere, men forbundetheden, altså den som regel usynlige – men magtfulde streg: polariteternes kontinuum forbinder os. ”Rummet” gør den synlig, nærværende og inspirerende. Vi kan bevæge os på den og indtage nye positioner. Vi kan skifte positioner med hinanden. Vi afprøver og leger og opfinder nye positioner og polariteter.

Vi oplever og opfinder hver gang i dette eksperimentarium med leg, samspil, samspin. Jeg føler mig beriget og kan således se mine hverdags udfordringer, som klare og lysende mål, hvor mulighedernes muligheder ligger snublende nær.

Jeg bevæger mig hver gang i et helt unikt selskab med inspirerende ledere og en underviser, som i allerhøjeste grad har formået at sætte denne position i parentes for en stund – og selv været innovativ og risikovillig i sin position.

Marianne Grønbæk har igen skabt den platform der imødekommer det, hun kalder den stadig grundlæggende udfordring for ledere:

At skabe de rigtige samtaler

om det rigtige tema

på det rigtige tidspunkt

med de rigtige mennesker

(Fra: Vækst Modellen – Vejen til dialogbaseret ledelse)

Tak – Marianne Grønbæk, fordi jeg blev en del af dit første ”Rum til udvikling og netværk for ledere med fokus på Semantiske Polariteter og Positionering”. Jeg ser frem til at starte på modul 2, 3, 4, 5, 6 og…..”

Marianne Gottschalk Zeuthen, Leder af Specialpædagogkorpset, Aabenraa Kommune

 

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.