Udtalelser om VækstVejleder

Udtalelser om VækstVejleder uddannelsen


“Jeg oplever stor trivsel og arbejdsglæde – kvaliteten i mit liv er højnet.

Jeg tager tydelige positioner og ved at gå bag om andres positioner, forstår jeg den andens perspektiv. Jeg giver den anden mulighed for at blive i sin position / at tage en anden position. Jeg er nysgerrig på, hvad den anden siger og det udvikler samtalen – på en anerkendende og værdsættende måde. Hvad gjorde jeg inden uddannelsen….. her kan jeg lave en sol: hvad er det gode ved…

Jeg anvender modellen, det at tage tydelige positioner, og det at arbejde med Semantiske Polariteter, i alle mine arbejdsfunktioner – og privat. Det er blevet en del af mig, en måde jeg tænker på, en måde jeg taler på, en måde jeg handler på. En livsstil!”

 Regina Tømmerup, marte-meo terapeut og støttepædagog, Assens Kommune


“Jeg har fået et værktøj/fundament, til at kunne tydeliggøre/anskue det gode og en udfordring ved en problemstilling/udfordring på en for alle, tydelig og udviklende måde.

At kunne tydeliggøre en udfordring, som et barn har på en altid positiv og udviklende måde for alle deltagere på et møde, hvor alle er deltagende parter i udviklingen. Der er udvikling impliceret for alle parter i en sag, da tydeliggørelsen af udfordringen ofte forandrer egne/andres position til sagen.

At jeg bliver bedre og bedre til at videregive min viden til institutioner – kollegaer – alle tværfaglige samarbejdsparter – forældre som jeg samarbejder med, og alle kan se at ”det virker”.

Jeg er blevet rigtig god til at tydeligere min egen position arbejdsmæssigt, men også privat overfor mig selv og andre.”

Inga Lorenzen, Støttekorpset, Tønder Kommune


“Jeg har fået et værktøj, der virker i udviklingssamtaler med elever og kolleger.

Jeg har fået indsigt i, hvor stor betydning det har, at jeg giver andre lov til at tale fra deres position i stedet for at trække i dem.

I bevidstheden om at meninger og synspunkter, man kan være uenige om, bare er positioner, ligger en form for eksternalisering, som har gjort det nemmere for mig at gå ind i konflikter.”

Lene Graa Rasmussen, Lærer og pædagogisk konsulent, CSV Kolding Kommune


“Jeg har fået et nyt arbejdsredskab, der kan bruges overalt, hvilket er vigtigt, da jeg arbejder i borgerens eget hjem.

Har fået mulighed for at kombinere min systemiske uddannelse med Vækstmodellen, og derved er det hele blevet meget mere konkret og målrettet.

Er igen blevet mindet om, hvor vigtig det er med dialog og anerkendende tilgang, og lade borgerne selv finde de muligheder, der er for udvikling.”

Bettina Mary Pedersen, Kontaktperson, Hjemmestøtte til Sindslidende, Kolding Kommune


“Først og fremmest har det været utrolig spændende og inspirerende at møde et hold af meget forskellige mennesker med forskellig baggrund, som i den grad har fundet sammen i et trygt fællesskab om et givtigt og almengyldigt arbejdsredskab. Jeg har glædet mig til alle samlingerne!

VækstModellens mange anvendelsesmuligheder har givet mig en sikkerhed i forhold til kollegial supervision, vejledning, møde, forældresamarbejde m.m.

Semantiske polariteter og positionering, har i praksis vist sig som ”den lille streg med den store virkning”.  Jeg har især haft glæde af at bruge den i overvejelser omkring udviklingsarbejde – sammen med andre, og også i høj grad i mine egne forberedelser.

Uddannelsen har lært mig ikke at være bange for ”at læne mig tilbage” – ikke at skulle være den, der kommer med de færdige løsninger, men mere, at være den, der skaber det trygge rum for udfordrende samtaler.”

Benthe Christensen, Støttepædagog, Støttekorpset Tønder Kommune


 

Vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder dig, der ønsker en sparringspartner til udvikling af mennesker og organisationer både offentlige og private. Vi løser både store og små opgaver, alle med samme kvalitet og engagement.