Uge 18 – Der er noget i luften,

DER ER NOGET I LUFTEN – sådan starter en dejlig sang vi synger ved juletid.

DER ER NOGET I LUFTEN – en duft fra en hel blomsterbuket som vi gerne vil dele med jer.

I denne uges MAGASINET VIRKER er det, kort fortalt, en række gode oplevelse fra en herlig buket af blomster. Det giver os ny god energi, og det er der brug for. Vi ønsker med denne udgave af MAGASINET VIRKER at sende alle disse blomster som et lille udpluk af dejlige historier videre til jer: 

I EVENTYRSPORT får både kulturskaberne og butikscheferne og ledelsen VækstModellen til at blomstre. Her fortsætter uddannelsen af Butikscheferne og Kulturskaberne, (udvalgte talenter), som kæden bygger på i den rivende udvikling, Eventyrsport har og stadig dygtigt skaber. Det er herligt at arbejde for og sammen med en organisation, hvor kultur og kulturskabelsen tages alvorligt. Direktøren, Lars Sejer Sørensen ved at han en vigtig brik i at være medskaber af kulturen. Han deltager i undervisning hvor kulturen er til debat og han fortæller, hvorfor arbejdet med VækstModellen er så vigtig for virksomhedens DNA. De to engagerede og uddannelsesansvarlige: Emil Holtet Søøgaard, Retailchef, og Kenneth Rosenbech, butiksschef og uddannelsesansvarlig, byder altid hjerteligt velkommen til dejlige dages undervising, dialoger og kulturskabelse på Karpenhøj kursuscenter. Omdrejningspunktet for kulturskabelsen og undervisingen på alle niveauer er VækstModellen og Positioneringer. De er utroligt engagerede og stiller gode krav til både deltagerne på uddannelserne, til dem selv, til organisationen og til os. DET VIRKER

I Fra Verdensmål til Hverdagsmål, som vi kører sammen med Lene Bræå og Jan Hyldal fra Haderslev Erhvervsråd, er vi nu startet på individuelle afslutningerne af sæson 1. Det har været et forløb ‘forfulgt af Covid19’. Forløbet skulle have været sluttet med et brag af en hyldest af og til endnu mere inspiration for de deltagende virksomheder. Men sammen med Erhvervsrådet har vi fundet mulighederne og skabt de gode ideer igennem denne mærkelige tid, og således er sæson 1 ved at være nået positivt i mål. Den store fejring og eksponering af de deltagende virksomheder kommer senere, når det er muligt.

I bogstavelig forstand er nogle af de deltagende virksomhederne i gang med at omlægge græsplæner til blomsterenge. Der er sket mange andre konkrete ændringer. Og ikke mindst er der sket ændringer i tankegange omkring bæredygtighed. Verdensmålene er kommet i spil i både tanker, holdninger og ikke mindst i ny adfærd – hos både ledere og medarbejdere. Der er endda tegn på at tankegangene og adfærdsændringerne også spreder sig til medarbejdernes privatliv. Med dette projekt, som viser sig at komme til at gå over flere sæsonner og som til stadighed skal udvikle sig i både indhold og struktur, holder vi fast i det væsentligste: af gøre Verdensmål til Hverdagsmål. Med det har vi holdt os fri at alle de store floskler og store teorier, og fastholdt, at det handler om at ændre vores tanker og dermed vores adfærd i dagligdagen – på job og på hjemmefronten. 

I skrivende stund har vi afsluttet med MIRIT GLAS, som har plantet en blomstereng ved virksomheden sammen med en skoleklasse. Lederen, Keld Lauridsen og medarbejder Pernille har formået at inddrage medarbejderne i arbejdet med Verdensmålene. Konkret inspireres medarbejderne til at komme med forslag til, hvilke Verdensmål, de mere ønsker at snakke om og komme med ideer til, hvordan de kan og vil inddrage dem i deres daglige rutiner. Og derfra har de bevist, at der er kort vej til at bruge tankegangen i fritiden og privatlivet. Derfor har Keld og Pernille sammen med medarbejderne lavet en liste med ideer fra arbejdspladsen, som medarbejderne kan tage med hjem og bruge derhjemme. MIRIT GLAS, Vojens afdl. har også formået at inspirere administrationsafdelingen i Herlev!! Så også den vej har de formået at sprede blomsterfrø. Man tror på at det vil styrke bundlinjen i de kommende år.

På ANSLET STRAND CAMPING har ejer Helle Melchiorsen arbejdet ihærdigt på at gøre Verdensmålene til Hverdagsmål og samtidig gøre det til en god forretning for virksomheden. Helle har knoklet hele vintersæsonnen for at gøre pladsen klar til at tage imod gæsterne og skabe sammenhæng mellem Verdenssmålene og den daglige drift – sammen med gæsterne. Helle har selv skullet finde vejen til at skabe en ny affaldssortering, men er nu forud for kommunen. Helle har fuldt hus nu, men den store udfordring er at få gæsterne med. Det er herligt at se og høre om Helles arbejde – igennem mudder og regn og kulde – fast besluttet på at skabe det bedste, også selvom man er alene om det. Den ene gang da jeg snakkede med Helle i telefon, stod hun ude og lagde kabler ned i en gravet mudder-rende. Hun mente ikke jeg ville kunne genkende hendes sko! Her var hun udfordret på bevarelsen ad den positive tankegang. Men hun siger selv, at hendes deltagelse i Fra Verdensmål til Hverdagsmål har været hendes måde at fastholde energien og troen på at det vil lykkes.

I HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING har Nadia Linnet Madsen virkelig bragt Verdensmålene ind i organisationen, dejlig energisk og, som hun selv kalder sig nu: Verdensmålsengageret. Hun har formået at brede konkrete forslag og ideer ud til og sammen med mange relevante mennesker i organisationen. Hun er meget utålmodig efter at se resultaterne komme i land – når det bliver muligt efter genåbningen af samfundet. Hun siger selv, at hun bruger VækstModellen i sin adfærd i sine samtaler med mennesker og at hun er gået fra vores workshops med vild gnist til at arbejde videre med Verdensmålene.

I TOP-REJSER har CEO Michael Prehn og  Business Solution Manager Eva Storbank sammen med hele virksomheden været mere end almindeligt udfordret i denne Covid19-tid. Men her til afslutningen viser det sig, at Michael og Eva har fastholdt at skabe nye tankegange og ny adfærd. Det siger sig selv at de er udfordret på at få alle medarbejdere med i hele tankegangen og adfærdsændringen da medarbejderne har været hjemsendte. Men de er kommet langt og fast besluttede på holde fokus på det når alle medarbejdere – forhåbentligt inden længe – får mega travlt. De har nået at få hele tankegangen om bæredygtighed ind i deres nye kommende hjemmeside. Det betyder meget for dem at blive kendt som bæredygtige samarbejdspartnere for deres kunder. Også TOP-REJSER har været begejstrede for deres deltagelse i sæson 1. De ser det nu som et kick off til en bedre fremtid.

Alt i alt er det vores tanker lige nu, at når Verdens-hverdags-målene kommer indefra / nedefra, bliver den enkelte medarbejder medskaber og influenzer. Vi fortsætter afslutninger, som en blomster på snor og glæder os sammen med Lene og Jan, HER, til sæson 2.

På MG-UDVIKLING’s egne uddannelser har vores dejlige deltagere holdt ved i denne mærkelige tid – og også her er DER NOGET I LUFTEN. Forandringerne starter tydeligvis i én selv og det er fantastisk at se, hvordan deltagerne på både VækstVejlederUddannelsen og på LederUddannelsen har gang i at skabe ny kultur i deres organisationer via konkret anvendelse af de dialogmodeller og -metoder vi underviser dem i. Og de er sultne efter mere. Helldigvis mødes vi fysisk i den kommende tid. Vi glæder os.

Helt klart: DER ER NOGET I LUFTEN – blomsterduften er der. Indsnus den bare.

I slutningen af denne udgave af MAGASINET VIRKER er der billeder fra både EVENTYRSPORT og Fra Verdensmål til Hverdagsmål. 

KURSER OG UDDANNELSER – 2021:

Kursus i VækstModellen – 3 dages grundkursus:

OPSTART OM 3 UGER:

Forår: 25.-26. maj og 8. juni 2021

Efterår: 21.-22. september og 2. november 2021

Den Systemiske Lederuddannelse – 6 samlinger á 2 dage:

23.-24. september 2021 + 28.–29 oktober 2021 + 25.-26. november 2021 +

27-28. januar 2022 + 31. marts –1. april 2022 + 16.–17. juni 2022 (eksamen)

VækstVejlederuddannelsen – 4 samlinger:

18.-19. november 2021 + 18.–19. januar 2022 +

 22.-23. marts 2022 + 17. maj 2022 (eksamen)

Facebook
LinkedIn
Website