Uge 22. Udtalelse om lederuddannelse Marianne Zeuthen

Vi har for nyligt bragt tilkendegivelser på, hvad kursister har fået ud af vores Systemiske Lederuddannelse i Dialogbaseret Ledelse. I denne uge skruer vi tiden lidt tilbage, da vi har fundet følgende fantastiske og præcise beskrivelse af, hvordan Marianne Zeuthen bruger, det hun har lært på lederuddannelsen, i praksis. 

“Virkningen af at have fokus på dialoger i organisationen er, at det bliver uaktuelt at overbevise eller lade sig overbevise – _og dermed bestræbelsen på at finde én monopoliseret sandhed eller én overværdi, hvor-fra vi kan iagttage verden giver ingen mening. Flerheden af værdier og positioner gør, at vi er henvist til at iagttage os selv og referere til os selv – _og det forpligter!

VækstModellen gør det synligt og tydeligt hvilken position den enkelte indtager – _og hvad den enkelte har forpligtet sig på i aftaler. VækstModellen gør det muligt, at den enkelte er aktivt deltagende – og dermed hvad den enkelte kan bidrage positivt med i organisationen, frem for en passiv position. ”Nogen burde gøre!”

VækstModellen har givet organisationen et enkelt og tilgængeligt redskab, som alle kender og kan anvende i alle de dialoger, vi skal indgå i. VækstModellen gør både det mere kvalitativt og effektivt at kommunikere. Det giver en kendt dagsorden i et vækstparadigme. VækstModellen leder op til konkrete og tydelige aftaler – som forpligter.

Uddannelsen har i særlig grad været med til at knække koden for mig ifht. forskellen og distinktionen mellem ’problem’ og ’udfordring’. Herved både at arbejde med Problemets Funktion, men også ved at bevæge mig i dialogen fra problem til en målbar udfordring. Så, når en medarbejder italesætter et problem, stiller jeg skarpt på, hvad udfordringen kunne være for den enkelte.

Ledelse i dag, tænker jeg, bliver skabt på et fundament af hyper-kompleksitet og en polycentrisme – dvs. en iagttagelse af uanede mængder af positioner og deres polariteter.

Det, at vi (ledelse og medarbejdere i organisationen) næppe kan referere til ét centrum i denne hyper-kompleksitet, medfører, at vi selv bringer os, anbringes og bevæger os i en lang række dilemmaer, som er modsætningsfyldte og indbyrdes konkurrerende positive spændingsfelter, hvis poler ikke kan ophæves.

Ved at arbejde med de semantiske positioner og polariteter skabes  – og jeg skaber selv – en enkelthed. Jeg kan vælge en position – velvidende at jeg også på et andet tidspunkt kan vælge en anden position på polariteternes kontinuum.

Jeg kan bede medarbejdere om at stille sig i forskellige positioner og være i dialog ud fra de valgte positioner. Jeg kan reflektere over dette – og herfra træffe beslutninger. Jeg kan i dag langt bedre træffe nogle etiske og kvalitative beslutninger – og stå fast. Jeg kan med henvisning til positioner og polariteter fortælle, hvad der er gangbart og ikke gangbart i den organisation, hvor jeg er leder.

Dette er et billede af den fantastiske fortælling, som jeg føler, jeg er i – takke være Marianne Grønbæk.”

Kunne du tænke dig at vide mere om, hvilke kurer, vi udbyder, så se nærmere nedenunder.

KURSER OG UDDANNELSER – 2021:

Kursus i VækstModellen – 3 dages grundkursus  

Efterår: 21.-22. september og 2. november 2021

Den Systemiske Lederuddannelse – 6 samlinger á 2 dage:

23.-24. september 2021 + 28.–29 oktober 2021 + 

25.-26. november 2021+ 27-28. januar 2022 + 

31. marts –1. april 2022 + 16.–17. juni 2022 (eksamen)

VækstVejlederuddannelsen – 4 samlinger:

18.-19. november 2021 + 18.–19. januar 2022 + 

22.-23. marts 2022 + 17. maj 2022 (eksamen)