VækstVejlederuddannelsen

Uddannelsen tager udgangspunkt i at skabe superbrugere af VækstModellen. Uddannelsen er baseret på den værdsættende og anerkendende tankegang (Appreciative Inquiry), systemisk teori og teorier om positionering. Teorierne er omsat i en praktisk, konkret og enkel dialogmodel. Modellen er anvendelig i alle organisationer til alle samtaler. VækstModellen er skabt til at gøre samtaler, som ellers kan synes vanskelige, til konstruktive, ansvarsskabende og handlingsorienterede dialoger. VækstVejledere uddannes til at være medskabere og bærere af de forandringer og den kultur, som organisationen ønsker.

VækstVejlederuddannelsen 2023/2024

Undervisningen foregår over 4 samlinger, 1. samling er inkl. overnatning.

16.-17. november 2023 (internat med overnatning)

16.-17. januar 2024 (dagskursus uden overnatning)

19.-20. marts 2024 (dagskursus uden overnatning)

  1. maj 2024 (eksamen)

 Indhold af uddannelsen: Det værdsættende møde, fra problem til position, konfliktløsning, VækstModellen i teori og praksis. Inspiration til egen praksis med VækstModellen som dialogredskab samt inspirerende udveksling af erfaringer og udfordringer. Det sidste sker både på uddannelsens samlinger og i de netværksgrupper, deltagerne mødes i til supervision af egen praksis mellem samlingerne.

Det forventes, at man har kendskab til grundprincipperne i bøgerne: ’VækstModellen – Vejen til den gode samtale’, VækstModellen – kulturskabende dialoger’ og ’VækstModellen – Vejen til dialogbaseret ledelse’. Bøgerne kan købes hos MG-Udvikling ApS.

Alle undervisere er certificerede undervisere i VækstModellen og har mange års ledelses- og undervisningserfaring. Marianne Grønbæk og chefkonsulent Henrik Pors er gennemgående undervisere.

Pris:  27.800 kr. ekskl. moms pr. deltager. Beløbet betales inden uddannelsens start. Tilmeldingen er bindende og sker på mail til mgu@virker.dk eller hp@virker.dk senest 1. november 2023. Betalingen kan deles over de to kalenderår.

 MG-Udvikling ApS

Tilbyder udviklingsforløb i dialog- og fokusledelse, samarbejde, arbejdsglæde, trivsel, handlingsorienteret innovation, teambuilding, udvikling, procesledelse, coaching og supervision.

 Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete organisation og dagligdagens problemstillinger og drømme om udvikling og forandringer. Forskellighed ses som en nødvendighed for udvikling og en styrke i samtaler. Målet er altid at styrke de kommunikative kompetencer både i organisationen som helhed og hos den enkelte medarbejder og leder, samt at styrke og udvikle de ønskede strukturer og kulturer i organisationen.

MG-Udvikling ApS skaber kultur for udviklende, handleorienterede og ansvarstagende dialoger via en klarhed omkring positionering.

MG-Udvikling ApS samarbejder med dygtige eksterne konsulenter og certificerede undervisere.

Marianne Grønbæk er indehaver af konsulentfirmaet MG-Udvikling ApS og har mange års praktisk erfaring med konsultation, supervision og procesledelse. Marianne Grønbæk arbejder ud fra tesen om, at der altid er noget, der virker. Hun skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser.

Der tages forbehold for ændringer vedr. pris, datoer m.v.Tilmelding til VækstVejlederudannelsen